Գ
, ,
"-."
_______________________________________________________________________________________________________________
: " "1980-1989
..
" ."
:.ѻ,          1982.320.,ֳ-
100 .
..
" ."
:.ѻ,          1989.464.,ֳ-
125 .
..
" ."
:.ѻ,         1987.255.,ֳ-
100 .
..
" ."
:.ѻ,          1982.320.,ֳ-
110 .
..
" "
:.ѻ,          1983.208.,ֳ-
110 .
..
" ."
:.ѻ,         1980.255.,ֳ-
150 .
..
" ."
:.ѻ,         1983.271.,ֳ-
115 .
..
" ."
:.ѻ,         1985.240.,ֳ-
110 .
..
"..."
:.ѻ,         1986.208.,ֳ-
110 .
..
"...."
:.ѻ,         1981.240.,ֳ-
110 .
..
" ."
:.ѻ,         1983.271.,ֳ-
70 .
..
" ."
:.ѻ,         1986.304.,ֳ-
90 .
..
" ."
:.ѻ,         1981.240.,ֳ-
100 .
..
" ."
:.ѻ,         1979.271.,ֳ-
90 .
..
" ."
:.ѻ,          1988.255.,ֳ-
95 .
..
"...."
:. ѻ,          1982.320.,ֳ-
110 .
..
" "
:. ѻ,         1981.224.,ֳ-
95 .
..
"..."
:. ѻ,          1984.240.,ֳ-
100 .
_____________________________________________________________________________________
..
".-."
:.ѻ,         1980.192.,ֳ-
110 .
..
" "
:.ѻ,          1990.320.,ֳ-
75 .
..
"...."
:.ѻ,         1988.255.,ֳ-
110 .
...
C ( : ."Գ "1969-1987.
_____________________________________________________________________________________
..
..    :.ѻ,              1976.,280 .ֳ-
353 .
..

:.ѻ,                1970 ., 272 .ֳ-
235 .
..
, ,
:.ѻ,           1969.,270.ֳ-
275 .
.                      
:.ѻ,           1971.,288.ֳ-
260 .
..

:.ѻ,           1979.,247.ֳ-
160 .
..    . :."ѻ,              1981.,256.ֳ-120 .
_____________________________________________________________________________________
..                       "
:.ѻ,             1980.,222.ֳ-
297 .
..
    :.ѻ,              1981.,287 .ֳ-
353 .
..

:.ѻ,             1979., 255.ֳ-
150 .
..                   
:.ѻ,             1980.,288.ֳ-
180 .
.                        
:.ѻ,            1980.,240.ֳ-
196 .
.

:.ѻ,           1979.,238 .ֳ-
160 .
_______________________________________________________________________________________
.
" 1969-1977"
:.ѻ,2- ..  1978.256.,ֳ-
110 .
.

:.ѻ,           1977.,192.ֳ-
145 .
.

:.ѻ,              1978 ., 272 .ֳ-
110 .
..
" ."
:.ѻ,             1978.304 .,ֳ-
160 .

50
:.ѻ,            1972.,223.ֳ-
195 .
...
" 60 "
:.ѻ,             1972.272 .,ֳ-
400.
_______________________________________________________________________________________
.
" "
:.ѻ,. 1984.320.,ֳ-
110 .
..

:.ѻ,            1973.,255.ֳ-
150 .
..

:.ѻ,             1972.,312.ֳ-
275 .
. .

:.ѻ,          1984.,239.ֳ-
110 .
..
.
:."ѻ,              1975.,303.ֳ-
150 .
..                        
:.ѻ,              1976.,288.ֳ-
120 .
_______________________________________________________________________________________
..
" ".      :.ѻ,              1985.400.ֳ-
260 .
..

:."ѻ,             1987.,416.ֳ-
110 .
...

:."ѻ,             1984.,240.ֳ-
110 .
..
.
:."ѻ,             1982.,304.ֳ-
110 .
..
          :.ѻ,              1985.,256.ֳ-
110 .
..

:.ѻ,               1983.,272.ֳ-
110 .
..

:."ѻ,             1986.,287.ֳ-
150.
..

:."ѻ,             1983.,240.ֳ-
110 .
_______________________________________________________________________________________
" " 1981-1990.
..
" "
:. ѻ,        1986.192.ֳ-
50 .
..
" "
:.ѻ,           1986.144.ֳ-
40 .
.
" "
:.ѻ,             1982.144 .ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,           1987.160 .ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,              1990.160.ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,             1985.192.ֳ-
50 .
________________________________________________________________________________________
.
" "
:.ѻ,            1987.160.ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,           1987.178 .ֳ-
45 .
..
"."
:ѻ,              1985.160.ֳ-
40 .
..
""
:.ѻ,          1984.160 .ֳ-
40 .
..
" ."
:.ѻ,         1982.144.ֳ-
35 .
..
" "
:.ѻ,           1981.176 .ֳ-
45 .
________________________________________________________________________________________
..
" "
:.ѻ,          1987.159.ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,           1989.159.ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,             1988.160.ֳ-
40 .
.
" "
:.ѻ,          1983.128.ֳ-
45 .
_______________________________________________________________________________________
" "- . -1980-1984 .
..
".. .."
:.ѻ,             1980.239.ֳ-
160 .
..
"..-"
:.ѻ,            1983.303.ֳ-
140 .
..
.."
:.ѻ,             1980.239.ֳ-
155 .
..
"..-"
:.ѻ,             1980.239.ֳ-
180 .
..
"..-"
:.ѻ,             1984.352.ֳ-
135 .
_______________________________________________________________________________________
..
" "
:.ѻ,             1986.255.ֳ-
40 .
.,..
" "
:.ѻ,             1989.401.ֳ-
40 .
..
" "
:.ѻ,             1988.305.ֳ-
40 .
_______________________________________________________________________________________
1946 - 1989 .
.                         ". 1979. . :.ѻ,              1980.415.ֳ-135 .
 ..                           300 . . :.ѻ,                  1954.640 .ֳ-465 .
..                             300            :.ѻ,                1988.432.ֳ-180 .
 ..                 . .2. :.ѻ,                1982.400.ֳ-265.
..                        . .1. :.ѻ,                 1982.384.ֳ-250 .
.. .             .. :.ѻ,                   1951.328.ֳ-150 .
..                       " "       :.                        1984.240.ֳ-185 .
..   ... :.ѻ,                 1950.252.ֳ-300 .
..                      "... ." :.ѻ,                 1954.424.ֳ-185 .
..                 . :.ѻ,               1980.239.ֳ-245 .
________________________________________________________________________________________
. .                      . :.ѻ,            1962.,346.ֳ-250 .
.             . :.ѻ,              1974.304.ֳ-115 .
...                            XV.. 1962. :.ѻ,                 1963.273.ֳ-248 .
..         .             :",                 1982.115.ֳ-248 .
..                       . :.ѻ,              1977.103.ֳ-50 .
..                   . -73. :.ѻ,                1982.,280.ֳ-248 .
..             .. ..-61. :.ѻ,                 1962.,216.ֳ-245 .
.              . :.ѻ,                 1954.228.ֳ-250 .
...                         . :.ѻ,                 1962.272.ֳ-110 .
..              . :.ѻ,                 1961.281.ֳ-95 .
...
________________________________________________________________________________________
.Copyright 2017.chess-bar.